Premsa

Premsa

Premsa

AGRICLOSE es suma a la Setmana Internacional del compost (ICAW)

Durant la setmana del 2 al 8 de maig s’organitzen diferents accions de sensibilització sobre aquest producte i el cicle de la vida

La Setmana Internacional del Compost (ICAW – International Compost Awareness Week) és una iniciativa educativa sobre el compost que es celebra en diferents països cada any durant la primera setmana de maig. L’objectiu és informar i promoure l’ús del compost, explicar d’on prové, com es pot utilitzar i quins són els seus beneficis.

L’ús del compost té molts beneficis ja que millora l’estructura i la capacitat de retenció d’aigua i de nutrients del sòl, evitant la seva erosió i degradació, incrementa la seva activitat biològica fent que sigui un sòl més sa i facilita el creixement equilibrat de les plantes, a més a més, suposa un estalvi econòmic ja que s’evita l’ús de tants fertilitzants minerals.

Durant aquesta setmana del 2 al 8 de maig es celebraran a nivell mundial diferents accions de sensibilització i d’informació sobre el compost, que inclouen tallers i activitats relacionades amb el compostatge i els seus beneficis, jornades i seminaris, visites a plantes de compostatge o àrees amb compostadors comunitaris, activitats en centres educatius, entre altres.

Es pot fer compost amb restes vegetals, fangs de depuradora, restes de fracció orgànica, però també amb fems o fraccions sòlides obtingudes del tractament dels purins. En aquest sentit, l projecte LIFE AGRICLOSE busca trobar el millor procés de compostatge de la fracció sòlida de purí porcí que el propi ramader pugui fer-se a la seva granja. Aquest compost resultant es pot destinar a fertilitzar molts més cultius amb productes orgànics com ara els fruiters, la qual cosa facilita el maneig de les dejeccions ramaderes de les granges ubicades en zones fructícoles.

Des del LIFE AGRICLOSE es contribueix a la sensibilització i a l’ús d’aquest producte com a fertilitzant orgànic i una mostra és el vídeo que hem elaborat per a l’ICAW 2021.

Un cop més AGRICLOSE  suma en la millora ambiental i l’aprofitament de recursos!!!!!

Enllaç al vídeo

Jornada en línia el 31 de juliol!!!!!!!!

Nous manejos del blat de moro: fertilització orgànica de cobertora i sembra directa

Amb aquesta jornada es pretén donar a conèixer les principals característiques dels productes resultants i informar dels nous manejos que es plantegen per adaptar la seva aplicació al blat de moro, i concretament quan és un doble cultiu.

Veurem els primers resultats d’algunes experiències, on la seva aplicació a cobertora es presenta com una bona alternativa per a millorar-ne el seu maneig.

Consulteu el programa

Ja és possible conèixer el nitrogen en la fracció líquida de purins utilitzant el conductímetre

Gràcies al projecte LIFE AGRICLOSE s’ha obtingut una nova recta que relaciona la conductivitat elèctrica amb el contingut de nutrients de la fracció líquida de purins porcins, producte molt apreciat en parcel·les amb alt contingut de fòsfor al sòl

Aquest producte té una major relació nitrogen/fòsfor que no pas el purí fresc, la qual cosa permet fer una fertilització més ajustada als requeriments dels cultius pel fet que aquests necessiten, en general menys fòsfor que nitrogen. Per aquest motiu la utilització d’aquest producte és especialment interessant en sòls que presenten un elevat contingut de fòsfor.

llegir més >

AGRICLOSE col·labora en la Setmana Internacional del compost

Aquests dies es celebra la Setmana Internacional del Compost (ICAW – International Compost Awareness Week), una iniciativa que es porta a terme anualment en diferents països durant la primera setmana de maig i a la qual també s’han sumat l’Agència de Residus de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua. Durant aquests dies les institucions que s’hi volen implicar efectuen diferents accions de sensibilització i d’informació sobre el compost.llegir més >

Trobada amb el projecte LIFE ARIMEDA a la finca experimental de La Melusa (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre)

El passat 25 d’octubre va tenir lloc a la finca experimental de La Melusa (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) una trobada i intercanvi d’experiències entre els projectes LIFE ARIMEDA (@lifearimeda) i LIFE AGRICLOSE. Tots dos projectes centren les seves actuacions en el desenvolupament i demostració de noves tècniques de maneig sostenible de fems.

llegir més >