Multimèdia

Multimèdia

Multimèdia

Vídeo resum del projecte AGRICLOSE

Fertilització de cobertora en panís

Aquest vídeo explica els beneficis de fraccionar la fertilització de cobertora en panís i de l’ús de la fracció líquida de purí porcí en la fertirrigació.

Vídeo reportatge sobre el projecte

Reportatge sobre el projecte LIFE AGRICLOSE on es mostren les principals estratègies i tecnologies que es promouen per a millorar la gestió dels subproductes que provenen del tractament de les dejeccions ramaderes

Nous manejos del blat de moro: fertilització orgànica de cobertora i sembra directa

Aplicació de fracció líquida de purí porcí mitjançant reg per aspersió

La gestione del territorio rurale tra opportunità e rischi: ecological networks e impatti ambientali // 13-14 giugno 2019 – Napoli

Reportatge TV3 sobre la gestió dels purins a Catalunya i el projecte Agriclose