Premsa

Premsa > Jornada de referència PRO-FEM 2022

Jornada de referència PRO-FEM 2022

LLEIDA, 18 i 19 de maig de 2022

Les Jornades professionals de la fertilització i el maneig de dejeccions ramaderes (PRO-FEM) es realitzen cada dos/tres anys i tracten de manera alterna els aspectes més lligats a l’aplicació agrícola i la gestió de les dejeccions en l’explotació ramadera. La primera edició de PRO-FEM va tenir lloc el 2019 a Malla (Osona), on es van mostrar eines per millorar l’eficiència de les aplicacions agrícoles de dejeccions ramaderes amb l’objectiu d’aprofitar millor l’adob orgànic aplicat i alhora reduir l’impacte sobre el medi ambient.

LIFE AGRICLOSE cobra un especial protagonisme en aquesta edició, que donarà a conèixer la situació actual, perspectives i novetats en la gestió de nutrients al llarg de la cadena alimentària de la mà dels principals experts.

Els nutrients són un recurs molt valuós i la seva gestió és una qüestió important no només per al sector agrari, sinó que té implicacions en la societat, el medi ambient i l’economia. La seva gestió comença amb els pinsos i les dietes de cada granja i continua fins a la seva excreció i aprofitament posterior per part dels cultius per a produir-los. El tipus d’alimentació, la gestió de l’aigua, la gestió de les dejeccions ramaderes o les pràctiques de maneig en general hi influiran.

El sector ramader és cada cop més eficient gràcies a la millora genètica o la racionalització de les dietes, i ha evolucionat tecnològicament en la gestió de les dejeccions ramaderes, amb exemples de traçabilitat com l’ús del GPS o la cada cop més demandada implementació de tractaments.

El sector agrícola també s’està adaptant a aquesta tecnificació global com a conseqüència de la necessitat d’anar cap a una fertilització més sostenible, amb l’ús de productes propers i adequats a les necessitats dels cultius.

Durant els darrers anys, es replanteja reconnectar la ramaderia amb l’agricultura, amb la utilització de fertilitzants orgànics de qualitat i de promoure un tancament més eficient del cicle dels nutrients. Aquests són els objectius del projecte LIFE AGRICLOSE liderat pel DACC, que enguany arriba al seu quart any de treball.

L’aprofitament dels nutrients dins al sector agrari, amb baixes emissions i la seva recuperació a partir de les dejeccions ramaderes, ocupa un lloc destacat a l’agenda de la Unió Europea, que mira de dirigir al sector agrari cap a un millor maneig dels nutrients i a la recuperació de la qualitat dels sòls, ambdós objectius inclosos al Pacte Verd Europeu.

Programa, ponències, projectes convidats i imatges