Stampa

Stampa

Stampa

Cloenda projecte Life Agriclose

30 de novembre de 2022 a Vic (Osona)

El projecte Life Agriclose finalitza amb noves estratègies que ajudaran a millorar la gestió́ dels productes que provenen del tractament de les dejeccions ramaderes

Les solucions promogudes durant quatre anys de recerca s’adapten a cada realitat local i potencien el concepte de fertilització de proximitat

Després de quatre anys de durada, el projecte Life Agriclose ha arribat a la seva fi, deixant darrera seu 16 estratègies i eines desenvolupades que tenen l’objectiu d’aprofitar les dejeccions ramaderes als entorns més propers de les granges. Amb la seva posada en funcionament, aquestes estratègies tindran un impacte potencial sobre la gestió dels productes que provenen del tractament de les dejeccions ramaderes, cada vegada més presents a les àrees ramaderes d’Europa. En particular, a les àrees del projecte com Llombardia, el nitrogen que es tracta ha augmentat un 3% en els darrers anys, a Piemont els tractament instal·lats han augmentat un 20%, i a Catalunya, s’estan tractant més de 20 milions kg de nitrogen, que representen un 20% del total de dejeccions ramaderes.

Les solucions promogudes pel projecte s’adapten a cada realitat local i potencien el concepte de fertilització de proximitat, valorant els productes que provenen dels tractaments, no només com una solució al creixement del sector ramader, sinó també com un bon adob per a l’agricultura. Tornant a connectar l’activitat ramadera amb l’agrícola del seu voltant.

El projecte ha estat coordinat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i ha tingut com a socis dues entitats de recerca com són la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), així com una de les principals universitats públiques d’Itàlia, la Universita Degli Studi Di Torino (UNITO), i l’organisme tècnic de la regió de Llombardia encarregat d’activitats i projectes dirigits al desenvolupament de l’agricultura, la silvicultura i las zones rurals, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF). Entre tots, s’ha format un equip multidisciplinari que ha involucrat 41 persones.

De la mà del sector

El projecte ha treballat conjuntament amb el sector. Concretament, hi han participat més de 25 organitzacions, entre explotacions agràries, cooperatives i empreses, i s’ha comptat amb la participació de 69 explotacions ramaderes en l’anàlisi de prop de 250 mostres per a la caracterització de les fraccions líquides i sòlides dels purins, els productes que provenen de la separació sòlid-líquid, el tractament més implantat juntament amb el compostatge a Catalunya.

Durant aquests 4 anys, s’ha treballat en 40 hectàrees i s’han gestionat més de 900 tones anuals de productes que provenen del tractament de les dejeccions ramaderes per a desenvolupar noves tecnologies i estratègies per a promoure’n l’ús.

El projecte ha comptat amb un pressupost total de 2,2 M €, dels quals 1,3 han estat finançats per fons europeus.

Ús de les dejeccions ramaderes en la fertilització de prop de 100.000 ha de fruita dolça

Entre les estratègies estudiades, hi ha l’ús dels productes que provenen del tractament dels purins en la fertilització de camps de fruita dolça, que podria tenir un impacte potencial sobre les prop de 100.000 ha que n’hi ha a les àrees del projecte, la majoria en entorns ramaders, i també amb possibilitat d’ampliar la seva incidència en altres cultius arboris.

La introducció d’aquests productes en la fertilització dels fruiters podria arribar a substituir fins al 100% dels adobs minerals que s’utilitzen, reduint-ne la dependència.

Els cultius extensius també se’n poden beneficiar

Els productes que provenen del tractament de les dejeccions ramaderes poden substituir els adobs habituals en els cultius extensius o ser la base de l’adobatge d’aquells més productius i amb unes exigències d’adobatge més altes, com és el cas del blat de moro, en què s’ha produït més de 20.000 kg gra per ha al camp demostratiu implantat al regadiu del canal Algerri-Balaguer (Catalunya).

Les experiències dutes a terme han de generar la confiança suficient per a què aquests productes esdevinguin adobs habituals.

Més de 2.000 anàlisis de sòl per a garantir la seva qualitat ambiental

Durant aquests anys de projecte, s’ha fet el seguiment de la qualitat dels sòls, aigües i aire per a garantir que les estratègies que es promouen contribueixen a la bona qualitat ambiental.

Així, s’han fet més de 2.000 anàlisis de sòl i 160 de solucions líquides del sòl per a conèixer l’efecte de les estratègies sobre la qualitat del sòl i possible efecte sobre les aigües.

De la mateixa manera, s’ha fet el seguiment de la qualitat i innocuïtat dels productes finals. Entre altres, la possible transferència de resistència als antibiòtics i la presència de bacteris patògens que puguin comprometre el consum dels aliments que es produeixen. S’han fet més de 250 anàlisis de material vegetal per a seguir l’estat nutritiu dels cultius i la innocuïtat dels productes finals.

Les estratègies contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic, reduint les emissions amoniacals i de gasos d’efecte hivernacle .

Producció segura i de qualitat

El LIFE AGRICLOSE ha treballat per a conèixer quina és la situació actual i la contribució del sector agrari a la transferència de resistència als antibiòtics i la transferència de patògens. Els aliments produïts són innocus, garantint la seguretat alimentària, i no s’ha observat la transferència de patògens, antibiòtics ni gens de resistència dels productes aplicats cap als productes finals.

Difusió del projecte

S’ha fet una gran difusió del projecte contribuint a l’establiment de les estratègies promogudes. Algunes dades: més de 18.000 visites a la pàgina web, 10 vídeos amb més de 3.000 visualitzacions, més de 30 jornades celebrades acumulant més de 3.000 assistents, assistència a 10 congressos i més de 75 aparicions a la premsa.

LIFE AGRICLOSE partecipa alla International Compost Awareness Week (ICAW)

Durante la settimana dal 2 all’8 maggio verranno organizzate diverse azioni di sensibilizzazione sul compost e sul suo ciclo di vita.

International Compost Awareness Week (ICAW) è un’iniziativa educativa sul compostaggio che si tiene annualmente in diversi Paesi durante la prima settimana di maggio. L’obiettivo è quello d’informare e promuovere l’uso del compost, spiegando da dove proviene, come può essere utilizzato e quali sono i suoi benefici.

L’uso del compost ha molti vantaggi in quanto migliora la struttura e la capacità di ritenzione di acqua e nutrienti nel suolo, prevenendone l’erosione e il degrado, ne aumenta l’attività biologica rendendo il suolo più sano e facilita la crescita equilibrata delle piante. Inoltre, implica un risparmio economico poiché evita l’uso di tanti fertilizzanti minerali.

Durante questa settimana, dal 2 all’8 maggio, si terranno in tutto il mondo varie azioni di sensibilizzazione e informazione sul compost, inclusi workshop e attività relative al compostaggio e ai suoi benefici, conferenze e seminari, visite a impianti di compostaggio e a impianti di trattamento consortili, attività nelle scuole, ecc.

Il compost può essere realizzato con scarti vegetali, fanghi di depurazione, residui di frazioni organiche, ma anche con letame o frazioni solide ottenute dal trattamento del liquame. In questo senso, il progetto LIFE AGRICLOSE cerca di trovare il miglior processo di compostaggio per la frazione solida di liquame suino che l’allevatore possa produrre all’interno della sua azienda. Il compost ottenuto può essere utilizzato per fertilizzare un maggior numero di colture con prodotti organici come frutteti facilitando la gestione degli effluenti zootecnici per le aziende situate in aree di produzione frutticola.

LIFE AGRICLOSE contribuisce alla consapevolezza per la promozione dell’uso del compost come fertilizzante organico. Dai un’occhiata al video che abbiamo realizzato per ICAW 2021.

Ancora una volta LIFE AGRICLOSE sta lavorando per il miglioramento dell’ambiente e per l’ottimizzazione delle risorse!!!!!

Link al video

 

 

 

AGRICLOSE collabora alla Settimana internazionale del compost.

Aquests dies es celebra la Setmana Internacional del Compost (ICAW – International Compost Awareness Week), una iniciativa que es porta a terme anualment en diferents països durant la primera setmana de maig i a la qual també s’han sumat l’Agència de Residus de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua. Durant aquests dies les institucions que s’hi volen implicar efectuen diferents accions de sensibilització i d’informació sobre el compost.leggi di più >