Press

Press

Press

Cloenda projecte Life Agriclose

30 de novembre de 2022 a Vic (Osona)

El projecte Life Agriclose finalitza amb noves estratègies que ajudaran a millorar la gestió́ dels productes que provenen del tractament de les dejeccions ramaderes

Les solucions promogudes durant quatre anys de recerca s’adapten a cada realitat local i potencien el concepte de fertilització de proximitat

Després de quatre anys de durada, el projecte Life Agriclose ha arribat a la seva fi, deixant darrera seu 16 estratègies i eines desenvolupades que tenen l’objectiu d’aprofitar les dejeccions ramaderes als entorns més propers de les granges. Amb la seva posada en funcionament, aquestes estratègies tindran un impacte potencial sobre la gestió dels productes que provenen del tractament de les dejeccions ramaderes, cada vegada més presents a les àrees ramaderes d’Europa. En particular, a les àrees del projecte com Llombardia, el nitrogen que es tracta ha augmentat un 3% en els darrers anys, a Piemont els tractament instal·lats han augmentat un 20%, i a Catalunya, s’estan tractant més de 20 milions kg de nitrogen, que representen un 20% del total de dejeccions ramaderes.

Les solucions promogudes pel projecte s’adapten a cada realitat local i potencien el concepte de fertilització de proximitat, valorant els productes que provenen dels tractaments, no només com una solució al creixement del sector ramader, sinó també com un bon adob per a l’agricultura. Tornant a connectar l’activitat ramadera amb l’agrícola del seu voltant.

El projecte ha estat coordinat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i ha tingut com a socis dues entitats de recerca com són la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), així com una de les principals universitats públiques d’Itàlia, la Universita Degli Studi Di Torino (UNITO), i l’organisme tècnic de la regió de Llombardia encarregat d’activitats i projectes dirigits al desenvolupament de l’agricultura, la silvicultura i las zones rurals, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF). Entre tots, s’ha format un equip multidisciplinari que ha involucrat 41 persones.

De la mà del sector

El projecte ha treballat conjuntament amb el sector. Concretament, hi han participat més de 25 organitzacions, entre explotacions agràries, cooperatives i empreses, i s’ha comptat amb la participació de 69 explotacions ramaderes en l’anàlisi de prop de 250 mostres per a la caracterització de les fraccions líquides i sòlides dels purins, els productes que provenen de la separació sòlid-líquid, el tractament més implantat juntament amb el compostatge a Catalunya.

Durant aquests 4 anys, s’ha treballat en 40 hectàrees i s’han gestionat més de 900 tones anuals de productes que provenen del tractament de les dejeccions ramaderes per a desenvolupar noves tecnologies i estratègies per a promoure’n l’ús.

El projecte ha comptat amb un pressupost total de 2,2 M €, dels quals 1,3 han estat finançats per fons europeus.

Ús de les dejeccions ramaderes en la fertilització de prop de 100.000 ha de fruita dolça

Entre les estratègies estudiades, hi ha l’ús dels productes que provenen del tractament dels purins en la fertilització de camps de fruita dolça, que podria tenir un impacte potencial sobre les prop de 100.000 ha que n’hi ha a les àrees del projecte, la majoria en entorns ramaders, i també amb possibilitat d’ampliar la seva incidència en altres cultius arboris.

La introducció d’aquests productes en la fertilització dels fruiters podria arribar a substituir fins al 100% dels adobs minerals que s’utilitzen, reduint-ne la dependència.

Els cultius extensius també se’n poden beneficiar

Els productes que provenen del tractament de les dejeccions ramaderes poden substituir els adobs habituals en els cultius extensius o ser la base de l’adobatge d’aquells més productius i amb unes exigències d’adobatge més altes, com és el cas del blat de moro, en què s’ha produït més de 20.000 kg gra per ha al camp demostratiu implantat al regadiu del canal Algerri-Balaguer (Catalunya).

Les experiències dutes a terme han de generar la confiança suficient per a què aquests productes esdevinguin adobs habituals.

Més de 2.000 anàlisis de sòl per a garantir la seva qualitat ambiental

Durant aquests anys de projecte, s’ha fet el seguiment de la qualitat dels sòls, aigües i aire per a garantir que les estratègies que es promouen contribueixen a la bona qualitat ambiental.

Així, s’han fet més de 2.000 anàlisis de sòl i 160 de solucions líquides del sòl per a conèixer l’efecte de les estratègies sobre la qualitat del sòl i possible efecte sobre les aigües.

De la mateixa manera, s’ha fet el seguiment de la qualitat i innocuïtat dels productes finals. Entre altres, la possible transferència de resistència als antibiòtics i la presència de bacteris patògens que puguin comprometre el consum dels aliments que es produeixen. S’han fet més de 250 anàlisis de material vegetal per a seguir l’estat nutritiu dels cultius i la innocuïtat dels productes finals.

Les estratègies contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic, reduint les emissions amoniacals i de gasos d’efecte hivernacle .

Producció segura i de qualitat

El LIFE AGRICLOSE ha treballat per a conèixer quina és la situació actual i la contribució del sector agrari a la transferència de resistència als antibiòtics i la transferència de patògens. Els aliments produïts són innocus, garantint la seguretat alimentària, i no s’ha observat la transferència de patògens, antibiòtics ni gens de resistència dels productes aplicats cap als productes finals.

Difusió del projecte

S’ha fet una gran difusió del projecte contribuint a l’establiment de les estratègies promogudes. Algunes dades: més de 18.000 visites a la pàgina web, 10 vídeos amb més de 3.000 visualitzacions, més de 30 jornades celebrades acumulant més de 3.000 assistents, assistència a 10 congressos i més de 75 aparicions a la premsa.

LIFE AGRICLOSE joins International Compost Week

During the week of 2 to 8 May, various awareness actions about compost and its life cycle are organized

International Compost Awareness Week (ICAW) is an educational composting initiative held in different countries each year during the first week of May. The aim is to inform and promote the use of compost, explain where it comes from, how it can be used and what its benefits are.

The use of compost has many benefits as it improves the structure and water and nutrients retention capacity  of soils, preventing its erosion and degradation, increases its biological activity making a healthier soil and it facilitates the balanced growth of the plants. In addition, it supposes an economic saving since it avoids the use of so many mineral fertilizers.

During this week, from 2 to 8 May, various awareness-raising and information actions on compost will be held worldwide, including workshops and activities related to composting and its benefits, conferences and seminars, visits to composting plants or areas with community composters, activities in schools, among others.

Compost can be made with vegetable waste, sewage sludge, organic fraction residues, but also with manure or solid fractions obtained from the treatment of manure. In this sense, LIFE AGRICLOSE project seeks to find the best composting process for the solid fraction of pig manure that the farmer himself can make on his farm. This resulting compost can be used to fertilize many more crops with organic products such as fruit trees, what facilitates the management of livestock manure from farms located in fruit production areas.

LIFE AGRICLOSE contributes to the awareness and use of this product as an organic fertilizer. Take a look to the video we made for ICAW 2021.

Once again AGRICLOSE is working to improve the environment and harnessing resources !!!!!

Link to the video

 

 

AGRICLOSE collaborates with International Compost Awareness Week

This week is International Compost Awareness Week (ICAW), a yearly initiative held in a number of countries in the first week of May, in which Waste Agency of Catalonia and the Catalan Water Agency are taking part. During the week, institutions wanting to get involved organise a number of awareness-raising and informative actions in relation to compost.
read more >