Multimedia

Multimedia

Multimedia

WE EXPLAIN THE PROJECT ACTIONS IN SUMMARY VIDEOS

           

         

Project Summary report AGRICLOSE

Fertilització de cobertora en panís

Aquest vídeo explica els beneficis de fraccionar la fertilització de cobertora en panís i de l’ús de la fracció líquida de purí porcí en la fertirrigació.

Video report of the project

Report of the LIFE AGRICLOSE project that shows the main strategies and technologies promoted to improve the management of by-products coming from the manure treatments

Aplicació de fracció líquida de purí porcí mitjançant reg per aspersió

La gestione del territorio rurale tra opportunità e rischi: ecological networks e impatti ambientali // 13-14 giugno 2019 – Napoli

Reportatge TV3 sobre la gestió dels purins a Catalunya i el projecte Agriclose