Dissemination

Dissemination > 24.09.2020 / New managements in maize: by-products on topdressing fertilization and no tillage

24.09.2020 / New managements in maize: by-products on topdressing fertilization and no tillage

Noves estratègies de fertilització orgànica en fruiters (Sr. Jordi Tugues. Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària. DARP)

Què s’està fent? Cas de l’aplicació de la fracció líquida de purins en presseguers (Dr. Josep Rufat. Especialista del programa ús eficient de l’aigua. IRTA)

Instal·lació de reg i solucions en la xarxa de reg per aplicar la fracció líquida (Sr. Abel Pasqual. Hidromàtic)