El projecte

El projecte

El projecte

Objectiu principal

Promoure noves estratègies de fertilització que permetin millorar la gestió dels subproductes provinents del tractament dels purins.

Com?
Introduint noves estratègies de maneig dels subproductes provinents del tractament de les dejeccions ramaderes i adaptant la tecnologia d’aplicació.

 

El perquè del projecte?

La gestió de les dejeccions ramaderes és difícil en àrees on hi ha una densitat de granges elevades, i encara més, quan es troben envoltades per cultius on no és habitual aplicar-ne, com és el cas dels fruiters.

En aquestes zones tractar els purins pot ajudar a la seva gestió, però actualment per aplicar els subproductes que se n’obtenen als camps agrícoles manca maquinària adaptada, més coneixement sobre la seva composició i nous aspectes de regulació i certificació. Avançar en aquests punts permetrà disminuir l’impacte generat per les dejeccions ramaderes.

AGRICLOSE vol facilitar la seva aplicació i el seu maneig, i saber-ne més sobre la seva composició perquè aquests productes siguin utilitzats adequadament i esdevinguin fertilitzants tant utilitzats com els adobs químics.

 

Objectius

Desenvolupar noves estratègies de maneig

 • Augmentar el nombre d’hectàrees on s’apliquen els subproductes de tractament de purins, gràcies a la seva aplicació en fruiters.
 • Promoure l’ús del digerit en la cobertora del blat de moro.
 • Adaptar les aplicacions de la fracció líquida i del digerit a les condicions dels cultius extensius d’estiu i d’hivern (blat i ordi).
 • Establir un protocol de compostatge de la fracció sòlida dels purins a la pròpia granja aprofitant altres materials de l’entorn de l’explotació.

Adaptar la maquinària d’aplicació

 • Adaptar els equips d’aplicació a les condicions de les plantacions de fruiters:- Equips de fertirrigació per aplicar la fracció líquida dels purins.
  – Cisterna per aplicar digerit en fruiters.
  – Remolc escampador per aplicar la fracció sòlida del purí.
 • Dosificar automàticament a través de la fertirrigació la fracció líquida dels purins en blat de moro.

Contribuir en la millora i manteniment del medi ambient

 • Augmentar la matèria orgànica del sòl a través de la introducció a l’agricultura de conservació en blat de moro.
 • Reduir l’ús d’adobs nitrogenats i potàssics minerals als fruiters de pinyol i d’adobs nitrogenats en el cultiu del blat de moro.
 • Determinar el contingut d’agents de resistència als antibiòtics dels purins i subproductes procedents dels tractaments i establiment de metodologies per a determinar la seva possible migració al sòl i cultius.

 

El Programa LIFE

El Programa LIFE de la Unió Europea és el principal instrument financer de suport, actualització i desenvolupament de la política i les normatives comunitàries en matèria de medi ambient, en particular en referència a la integració del medi ambient en les altres polítiques i al desenvolupament sostenible a la Comunitat Europea, i també a l’exploració de noves solucions als problemes ambientals de dimensió comunitària mitjançant projectes demostratius.

Des del 1992, LIFE ha cofinançat més de 4500 projectes. Per al període de finançament 2014-2020 contribuirà aproximadament amb 3400 milions d’euros a la protecció del medi ambient i el clima.

La fase actual del programa LIFE (2014-2020) compta amb un pressupost de 3,4 bilions d’euros i tracta tres àrees prioritàries:

– Eficiència dels recursos mediambientals
– Naturalesa i biodiversitat
– Informació i governança ambiental.

Contribuirà al desenvolupament sostenible i l’assoliment dels objectius i metes de l’Estratègia Europa 2020, el 7è Programa d’acció ambiental, i d’altres estratègies i plans rellevants en matèria mediambiental i climàtica.

Saber més