Divulgació

Divulgació > 23-11-2021 / Ús eficient de dejeccions ramaderes i maneig de la fertilitat dels sòls

23-11-2021 / Ús eficient de dejeccions ramaderes i maneig de la fertilitat dels sòls

Actuacions en la millora de la fertilització dels cultius en la Conca del Torrent de Sant Jaume (Francesc Domingo, IRTA)

Efectes de la fertilització orgànica en la qualitat farratgera en dos cultius anuals (Elena González, IRTA i Carme Casas, Centre tecnològic BETA – UVic)

Orientacions per reduir el contingut de fòsfor en el sòl (Ivet Caballé i Francesc Domingo, IRTA)

Com conèixer la variabilitat de sòls dins una parcel·la. Exemple en la Conca del Torrent de Sant Jaume (Judit Vallverdú, IRTA)

Programa de la jornada