Divulgació

Divulgació > 20-07-2021 / AGRICLOSE Avenços en l’aplicació de fracció líquida de purí a través dels sistema de reg

20-07-2021 / AGRICLOSE Avenços en l’aplicació de fracció líquida de purí a través dels sistema de reg

Programa de la jornada

Aspectes agronòmics i sanitaris de l’aplicació de fracció líquida (Gemma Murillo, Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes)

Aspectes tècnics: instal·lació i programació de la dosificació (Abel Pascual, Hidromatic)

Aspectes mediambientals: emissió de gasos d’efecte hivernacle i amoni (Víctor Riau, IRTA)

Experiències en l’aplicació de la fracció líquida en el marc del projecte LIFE ARIMEDA (Eva Herrero, LIFE ARIMEDA)

Vídeo de les ponències