Agenda

Agenda > Possibilitats de la separació sòlid líquid i el compostatge en la gestió dels purins

Possibilitats de la separació sòlid líquid i el compostatge en la gestió dels purins

La jornada farà un repàs d’aquests dos possibles tractaments, donant a conèixer les principals característiques dels productes resultants i sobre com adaptar les aplicacions agrícoles a les seves característiques. També es parlarà sobre produir esmenes i fertilitzants a la mateixa explotació ramadera.