Agenda

Agenda > Fertirrigació mitjançant l’ús de fracció líquida de purí

Fertirrigació mitjançant l’ús de fracció líquida de purí

S’exposarà, a nivell normatiu i a nivell d’instal·lacions, l’aplicació de la fracció líquida de purí a través de la la xarxa de reg, estratègia que sorgeix per donar sortida a un recurs agronòmic disponible, i per donar solució a una situació d’excedents en algunes zones concretes de Catalunya.

Programa de la jornada