Agenda

Agenda

Agenda

Aquest espai mostra les accions de transferència que s’organitzen directament en el marc del projecte o que organitzen altres entitats, assegurant així la projecció dels resultats i de les metodologies del projecte cap als usuaris finals a tots els nivells.
 

Dijous 26.09.2019
Saló Segrià de la Fira de Lleida (Pavelló de Vidre, Camps Elisis)

Possibilitats de la separació sòlid líquid i el compostatge en la gestió dels purins

La jornada farà un repàs d’aquests dos possibles tractaments, donant a conèixer les principals característiques dels productes resultants i sobre com adaptar les aplicacions agrícoles a les seves característiques. També es parlarà sobre produir esmenes i fertilitzants a la mateixa explotació ramadera.