Accions

Accions > Acció C.4. Seguiment del progrés i impacte del projecte a través dels INDICADORES LIFE

Acció C.4. Seguiment del progrés i impacte del projecte a través dels INDICADORES LIFE

C4.1. Eines web LIFE KPI

Recollir informació per a determinar l’evolució dels indicadors per a verificar el progrés del projecte i corregir possibles desviacions respecte al pla de treball inicial.
 
C4.2. Indicadors LIFE Performance i Indicadors de Progrés LIFE

Recollir informació per a determinar l’evolució dels indicadors per a verificar el progrés del projecte i corregir possibles desviacions respecte al pla de treball inicial.