Accions

Accions > Acció A.1. Adaptació a tecnologies actuals pel millor ús dels productes obtinguts dels tractaments de les dejeccions.

Acció A.1. Adaptació a tecnologies actuals pel millor ús dels productes obtinguts dels tractaments de les dejeccions.

A1.1. Adaptació de l’acidificació dels purins abans del procés de separació S/L amb àcids dèbils

Proves d’acidificació del purí a nivell de laboratori.

Desenvolupar un prototip que permeti l’acidificació amb sofre amb pols a la bassa de purins i demostrar que funciona en condicions reals y produir les FS y FL acidificades y no acidificades necessàries per la seva aplicació.

A1.2. Caracterització in situ de la fracció líquida dels purins

Obtenció de les relacions entre la conductivitat elèctrica de la fracció líquida del purí porcí i els seu contingut de nutrients.

A1.3. Validació de les metodologies analítiques per a la determinació d’antibiòtics (ABs) i gens de resistència bacteriana (ARGs) en les dejeccions.

Posada apunt del calibratge de les metodologies preparatives i analítiques per a determinar ABs i ARGs.

 

Documentació tècnica Acció A1

A1.2 Caracterització in situ de la fracció líquida dels purins

Recta relació entre la CE i la Fracció Líquida de purí porcí 

Recta relació entre la CE i la Fracció Líquida de purí boví de llet