Accions

Accions > Acció E.1. Gestió del projecte

Acció E.1. Gestió del projecte

E1.1. Organizació

Control, seguiment i recolzament tècnic, comunicatiu, administratiu i financer en totes las fases
 
E1.2. Seguiment tècnic, administratiu financer

Control, seguiment i recolzament tècnic, comunicatiu, administratiu i financer en totes las fases
 
E1.3. “Green Procurement”

Control, seguiment i recolzament tècnic, comunicatiu, administratiu i financer en totes las fases
 
E1.4. Reunions de funcionament

Control, seguiment i recolzament tècnic, comunicatiu, administratiu i financer en totes las fases