Accions

Accions > Acció D.1. Difusió (logotip, pàgina web, panells, premsa) al públic i sector en general

Acció D.1. Difusió (logotip, pàgina web, panells, premsa) al públic i sector en general

D1.1 Disseny del logotip, imatge corporativa i Pla de Comunicació

Difusió del projecte a través dels mitjans, pàgina web, xarxes, etc.
 
D1.2 Eines comunicatives bàsiques del projecte

Difusió del projecte a través dels mitjans, pàgina web, xarxes, etc.
 
D1.3 Comunicació i difusió a través de mitjans de comunicació

Difusió del projecte a través dels mitjans, pàgina web, xarxes, etc.