Accions

Accions > Acció C.5. Creació d’un Comitè d’experts

Acció C.5. Creació d’un Comitè d’experts

El comitè estarà format per 4-6 persones, d’ àmbit nacional i internacional, que abastaran àmbits de treball como la nutrició vegetal, el comerç i certificació, la gestió de dejeccions ramaderes, etc.