Accions

Accions > Acció C.3. Avaluació sòcio-econòmica del projecte

Acció C.3. Avaluació sòcio-econòmica del projecte

Avaluació econòmica de las actuacions directes del projecto i conèixer els impactes socials directes i indirectes de les actuacions del projecte.