Accions

Accions > Acció C.2. Anàlisis del cicle de la vida de les alternatives de fertilització proposades pel projecte

Acció C.2. Anàlisis del cicle de la vida de les alternatives de fertilització proposades pel projecte

C2.1. Objectius i definició dels límits del sistema
Realitzar l’anàlisi del cicle de la vida
 
C2.2. Inventari: recollida de dades
Realitzar l’anàlisi del cicle de la vida
 
C2.3. Anàlisi de l’impacte
Realitzar l’anàlisi del cicle de la vida
 
C2.4. Interpretació
Realitzar l’anàlisi del cicle de la vida