Accions

Accions > Acció C.1. Seguiment de la qualitat del sòl, aigua, volum i composició dels lixiviats del compostatge de la fracció sòl, antibiòtics i gens de resistència i emissions de gasos d’efecte hivernacle i amoniacals.

Acció C.1. Seguiment de la qualitat del sòl, aigua, volum i composició dels lixiviats del compostatge de la fracció sòl, antibiòtics i gens de resistència i emissions de gasos d’efecte hivernacle i amoniacals.

C1.1. Seguiment de la qualitat del sòl

Planificació, realització, interpretació de les anàlisis de sòl per a fer el seguiment de la qualitat del sòl
 
C1.2. Efectes sobre la qualitat de l’aigua

Determinar les possibles pèrdues de nitrat i fosfat cap a l’aigua a través de sondes de succió.
 
C1.3. Volum i composició dels lixiviats generats durant el compostatge de la fracció sòlida (FS) de porcí.

Avaluar l’impacte mediambiental del compostatge de la FS de purins de porcins en la generació de lixiviats.
 
C1.4. Seguiment dels antibiòtics i ARGs

Es planteja un pla de mostreig de sòl i cultius segons cada estratègia (principalment a Catalunya) a les parcel·les on es desenvoluparan les acciones B1, B3 y B5.

També es determinarà el contingut de Tetraciclina en 24 mostres de sòl de les parcel·les demostratives de la regió de Lombardia (on s’hi aplica FL).
 
C1.5 Mostreig de les emissions a les parcel·les demostratives de l’acció B5

Seguiment de les emissions dels GEH (CH4, N2O, CO2) i NH3.