Accions

Accions > Acció B.5. Demostració de l’eficiència com a fertilitzant i millorador de la qualitat del sòl dels productes derivats del tractament del purí

Acció B.5. Demostració de l’eficiència com a fertilitzant i millorador de la qualitat del sòl dels productes derivats del tractament del purí

Camp demostratiu de panís (1 ha) a Castelló de Farfanya amb FL, compost de la FS, digerit, purí porcí i mineral. Incorporació de la sembra directa al blat de moro.

Avaluació de l’eficiència de l’ús de la FL de boví/porcí en comparació amb l’estratègia mineral en regadiu en diferents sistemes de reg, inclosa la subirrigació.