Accions

Accions > Acció B.4. Nous usos del digerit de purí en la fertilització

Acció B.4. Nous usos del digerit de purí en la fertilització

B4.1 Introducció dels digerits en la fertilització dels cultius arboris

Posada a punt del prototip de cisterna dissenyada per UNITO per a la seva aplicació. Demostració a 6 parcel·les de pomera.
 
B4.2 Noves estratègies de maneig dels digerits en la fertilització dels cultius extensius

Establir una estratègia per a l’aplicació de digerits a la cobertora del panís. (3 parcel·les)

Ús de cultius coberta en parcel·les de panís fertilitzades amb digerit. (camp d’assaig)

Aplicació de digerit a la cobertora dels cereals d’hivern. (2 parcel·les)