Accions

Accions > Acció B.3. Adaptació de la maquinària d’aplicació i les estratègies de fertilització basades en l’ús del compost de la fracció sòlida de purí en pomera

Acció B.3. Adaptació de la maquinària d’aplicació i les estratègies de fertilització basades en l’ús del compost de la fracció sòlida de purí en pomera

B3.1. Maquinària adaptada a l’aplicació de la FS

S’implementarà un escampador ja dissenyat y construït per UNITO. Es realitzaran assajos per a demostrar la uniformitat.

Es compararà l’aplicació de la FS acidificada i no acidificada en pomera. (camp d’assaig).
 
B3.2. FS en pomera

Introducció de la FS (compostada o no) tant per a la fertilització de la pomera com per a la preparació del terreny per a la plantació. (camp d’assaig)