Accions

Accions > Acció B.2. Desenvolupament i implantació d’un sistema de compostatge de la fracció sòlida del purí porcí a la granja in situ

Acció B.2. Desenvolupament i implantació d’un sistema de compostatge de la fracció sòlida del purí porcí a la granja in situ

B2.1. Estudis de barreges pel compostatge a escala pilot

Estudi de diferents barreges de la fracció sòlida de purí amb els agents estructurants (restos de poda de fruiters de pinyol i/o rostoll de blat de moro. Anàlisis dels productes.
 
B2.2. Compostatge a escala intermèdia (6 m3) de la fracció sòlida de purí de porcí amb els materials estructurants.

Es gestionaran quatre piles de compostatge a l’IRTA de Cabrils.
 
B2.3. Compostatge “in situ” a granja

La millor barreja de la B2.2. es durà es compostarà a nivell de granja (Soses).