Accions

Accions > Acció A.3. Caracterització inicial de les explotacions col·laboradores

Acció A.3. Caracterització inicial de les explotacions col·laboradores

Caracterització de les condicions de partida en cada una de les parcel·les, granges i instal·lacions necessàries per al desenvolupament de les accions d’implementació