Accions

Accions > Acció A.2. Acords de col·laboració amb agricultors, ramaders, entitats certificadores i empreses comercialitzadores

Acció A.2. Acords de col·laboració amb agricultors, ramaders, entitats certificadores i empreses comercialitzadores

A2.1. Acords de col·laboració amb agricultors i ramaders i cartes de compromís

Localitzar els agricultors i ramaders col·laboradors i firmar les cartes de col·laboració i compromís
 
A2.2. Acords amb entitats certificadores i empreses comercialitzadores

Acordar el seu compromís i interès en l’adopció de les mesures proposades pel projecte als seus esquemes de certificació